Judas
Donostia
26/05/2018 - 27/05/2018
Orfeo
Donostia
01/06/2018 - 03/06/2018
Pentacio_n
Donostia
08/06/2018 - 10/06/2018
Carmen
Donostia
16/06/2018
Strep-tease
Donostia
29/06/2018 - 30/06/2018