Archived entries 2014-02

0 comments

Machiavelok eta Montesquieuk hitz egingo balute

 

Bien arteko balizko solasaldia gauzatuko balitz, alegia, horixe izan zen Maurice Jolyk (18291878) idazle frantsesak Napoleon III. gobernua salatzeko utzi zigun liburua (Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu ou La politique au XIXe siècle, Bruxelles, A. Mertens et fils).

Liburua Frantzian sartzen saiatu zen baina salatua izan zen eta Sainte-Pélagie kartzelan sartu zuten hala Inperioen defentsatzaileen onerako nola errepublika jakobinoaren aldekoen...

Latest posts
Latest comments