Order by:  date | locality | surnames
Results per page: 10 | 25 | 50

Agurain

Abadiño

Abanto

Aduna

Amurrio

Alonsotegi

Aramaio

Arriaran, Joxe
31/01/2015, Aramaio

Albiztur

Alegia

Azkaine

Valverde, Rosa
17/02/2015, Azkaine
Page 1/ 27