Yllana
Donostia
20/08/2019 - 25/08/2019
Extafadas
Donostia
22/08/2019 - 25/08/2019
Infarto
Donostia
26/08/2019 - 28/08/2019
Ana_morgade
Donostia
29/08/2019 - 31/08/2019
Jorge_blass
Donostia
05/09/2019 - 08/09/2019
Txarriboda
Donostia
12/09/2019 - 14/09/2019