Nor gara?

NOR GARA?

Naiz EKHE SAk sustatutako proiektua da.

 


Zuzendaria: Iñaki Altuna
Info: Amaia Ugarte

Iritzia: Iker Bizkarguena
Naiz+ eta Community Manager: Ion Telleria
Agenda: Eguzki Agirrezabalaga

 

Argitalpena, Edizioa, Kudeaketa eta Datu pertsonalen titularra:

TAI GABE DIGITALA SL
JF Gilisagasti 2-321, 20018-Donostia.

                                                                       

Gainerako edukien editoreak:

        GARA:
              BAIGORRI ARGITALETXEA SA
              Portuetxe 23-2, 20018-Donostia.

        GAUR8:
              HERRITAR BERRI SLU
              Portuetxe 23-2, 20018-Donostia.


EDUKIEN ARDURA ETA EGILE ESKUBIDEAK – COPYRIGHT

Naiz.eus-ek argitaratzen dituen edukien ardura Edukien editore bakoitzarena da. Iritzi artikuluak, gutunak, blogak nahiz iruzkinak autore bakoitzaren ardura dira, eta Tai Gabe Digitala SLk eta ez Edukien editoreek ez dute inolako ardurarik izango horien edukien gainean.

Naiz.eus gunearen erreprodukzio eskubideak erreserbaturik daude, baita deskargatzeko agiriei edo irudikatze ikonografiko eta fotografikoak edo ikusentzunezko ekoizpenei dagozkienak ere. Edukiren bat edo guztiak hala euskarri elektronikoetan nola inprimatutakoetan erreproduzitzeko idatzizko baimena lortzeko, jarri harremanetan dagokion edukiaren Editorearekin.

Naiz EKHE SAren marka erregistratua da.

 ¿QUIENES SOMOS?

Naiz es un proyecto impulsado por EKHE SA.

 


Director: Iñaki Altuna
Info: Amaia Ugarte
Opinión: Iker Bizkarguena
Naiz+ eta Community Manager: Ion Telleria
Agenda: Eguzki Agirrezabalaga

 

Publicación, Edición, Gestión y Titular de datos personales:

TAI GABE DIGITALA SL
JF Gilisagasti 2-321, 20018-Donostia.

                                                                       

Editores de otros contenidos:

        GARA:
              BAIGORRI ARGITALETXEA SA
              Portuetxe 23-2, 20018-Donostia.

        GAUR8:
              HERRITAR BERRI SLU
              Portuetxe 23-2, 20018-Donostia.


RESPONSABILIDAD DE CONTENIDOS Y DERECHOS DE AUTOR – COPYRIGHT


La responsabilidad de los contenidos publicados por naiz.eus es del Editor de contenidos correspondiente. Los artículos de opinión, cartas al director, blogs o comentarios son responsabilidad de cada autor y ni Tai Gabe Digitala SL ni los Editores de contenidos tienen ninguna responsabilidad en ellos.

Todos los derechos de reproducción de naiz.eus se reservan, incluido para los documentos a descargar y las representaciones iconográficas y fotográficas y producciones audiovisuales. Para obtener la autorización por escrito para la reproducción de todo o parte de los contenidos de esta web sobre un soporte impreso o electrónico cualquiera debe ponerse en contacto con el Editor de contenidos correspondiente.

Naiz es una marca registrada de EKHE SA.


 

       


QUI SOMMES-NOUS ?

Naiz est un projet créé par EKHE SA.

 


Director: Iñaki Altuna
Info: Amaia Ugarte
Opinion: Iker Bizkarguena
Naiz+ et Community Manager: Ion Telleria
Agenda: Eguzki Agirrezabalaga

 

Publication, Édition, Gestion et Titulaire des données personnelles :

TAI GABE DIGITALA SL
JF Gilisagasti 2-321, 20018-Donostia.

                                                                       

Éditeurs d’autres contenus :

        GARA:
              BAIGORRI ARGITALETXEA SA
              Portuetxe 23-2, 20018-Donostia.

        GAUR8:
              HERRITAR BERRI SLU
              Portuetxe 23-2, 20018-Donostia.


RESPONSABILITÉ DES CONTENUS ET DROITS D’AUTEUR – COPYRIGHT

La responsabilité des contenus publiés par naiz.eus revient à l’Éditeur des contenus correspondant. Les articles d’opinion, les lettres au rédacteur en chef, les blogs ou les commentaires sont responsabilité de chacun des auteurs, et ni Tai Gabe Digitala SL ni les Éditeurs des contenus n’ont aucune responsabilité à l’égard de ceux-ci.

Tous les droits de reproduction de naiz.eus sont réservés, même pour les documents à télécharger et les représentations iconographiques et photographiques et les productions audiovisuelles. Pour obtenir l’autorisation par écrit pour la reproduction de la totalité ou d'une part des contenus de ce site sur un support papier ou électronique, quiconque doit contacter l'Éditeur des contenus correspondant.

Naiz est une marque déposée d’EKHE SA.

 

ABOUT US

Naiz is a project launched by EKHE SA.


Director: Iñaki Altuna
Info: Amaia Ugarte
Opinion: Iker Bizkarguena
Naiz+ and Community Manager: Ion Telleria
Agenda: Eguzki Agirrezabalaga

 

Publication, Edition, Management, and Title Owner of personal data:

TAI GABE DIGITALA SL
JF Gilisagasti 2-321, 20018-Donostia.

                                                                       

Editors of other content:

        GARA:
              BAIGORRI ARGITALETXEA SA
              Portuetxe 23-2, 20018-Donostia.

        GAUR8:
              HERRITAR BERRI SLU
              Portuetxe 23-2, 20018-Donostia.


RESPONSIBILITY FOR CONTENT AND COPYRIGHT

The responsible for the content published on naiz.eus is the editor of the corresponding content. The authors of opinion articles, letters to the editor, blogs, or other comments are responsible for them. Neither Tai Gabe Digitala SL nor the editors are responsible for said submissions.

Naiz.eus reserves all copyrights, including those of downloadable documents and iconographic representations, photographs, and audio-visual productions. To obtain written authorization to copy or reproduce, on paper  or electronically, all or part of the web content, one must contact the Editor of said content.

Naiz is a registered trademark of EKHE SA.


 

Tai Gabe Digitala SLk NAIZeko harpidetzen sistema garatzeko Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Leihakortasun Sailaren eta Eskualde Garapeneko Europako Funtsaren diru laguntza jaso du. / Tai Gabe Digitala SL ha recibido ayuda económica del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el desarrollo del sistema de suscripciones de NAIZ.