Nor gara?

NOR GARA?

NAIZ informazio orokorreko webgunea da. Eguneko 24 orduetan eta urte osoan eskaintzen ditu edukiak.

Naizen barnean beste hedabide batzuk ere argitaratzen dira, batzuk paperezko edizioa dutenak (GARA, GAUR8, ZAZPIKA, MEDIABASK l'HEBDO), beste batzuk ikusentzunezkoak (NAIZ IRRATIA, 11TB) eta beste batzuk digital hutsak (MEDIABASK, KAZETA).

Naiz EKHE SAk sustatutako proiektua da.

 

 

Zuzendaria: Iñaki Altuna

Editorea: Amaia Ugarte

Community Manager: Ion Telleria

Agenda: Eguzki Agirrezabalaga

 

Argitalpena, Edizioa, Kudeaketa eta Datu pertsonalen titularra:

TAI GABE DIGITALA SL

JF Gilisagasti 2-321, 20018-Donostia.

Tel.: 943 50 60 10

 

 

Gainerako edukien editoreak:

GARA:

   BAIGORRI ARGITALETXEA SA

   Portuetxe 23-2, 20018-Donostia.

7K:

   HERRITAR BERRI SLU

   Portuetxe 23-2, 20018-Donostia.

GAUR8:

   HERRITAR BERRI SLU

   Portuetxe 23-2, 20018-Donostia.

MEDIABASK:

   IPARLA BAIGURA KOMUNIKAZIOA elkartea

   8 ZA Martinzaharenia, 64122-Urruña.

KAZETA:

   IPARLA BAIGURA KOMUNIKAZIOA elkartea

   8 ZA Martinzaharenia, 64122-Urruña.

NAIZ IRRATIA:

   EUSKAL IRRATI ZERBITZUAK SL

   JF Gilisagasti 2, 321, 20018-Donostia.

11TB:

   HAMAIKA TELEBISTA

   JF Gilisagasti 2, 221 bulegoa. 20018-Donostia.

 

 

EDUKIEN ARDURA ETA EGILE ESKUBIDEAK – COPYRIGHT

Naiz.eus atarian argitaratzen diren edukien ardura Edukien editore bakoitzarena da. Iritzi artikuluak, gutunak, blogak nahiz iruzkinak autore bakoitzaren ardura dira, eta Tai Gabe Digitala SLk eta Edukien editoreek ez dute inolako ardurarik izango horien gainean.

Naiz.eus guneko eta bere baitan argitaratzen diren hedabide guztietako edukien erreprodukzio eskubideak erreserbaturik daude, baita deskargatzeko agiriei edo irudikatze ikonografiko eta fotografiko edo ikusentzunezko ekoizpenei dagozkienak ere. Edukiren bat edo guztiak hala euskarri elektronikoetan nola inprimatutakoetan erreproduzitzeko idatzizko baimena lortzeko, jarri harremanetan dagokion edukiaren Editorearekin.

Naiz EKHE SAren marka erregistratua da.

 


 

¿QUIENES SOMOS?

NAIZ es una web de información general que ofrece contenidos actualizados las 24 h del día durante todo el año.

Dentro de Naiz se publican también otros medios de comunicación, algunos que tienen edición en papel (GARA, GAUR8, ZAZPIKA, MEDIABASK l'HEBDO), otros con difusión audiovisual (NAIZ IRRATIA, 11TB) y otros únicamente digitales (MEDIABASK, KAZETA).

Naiz es un proyecto impulsado por EKHE SA.

 

 

Director: Iñaki Altuna

Editora: Amaia Ugarte

Community Manager: Ion Telleria

Agenda: Eguzki Agirrezabalaga

 

Publicación, Edición, Gestión y Titular de datos personales:

TAI GABE DIGITALA SL

JF Gilisagasti 2-321, 20018-Donostia.

Tel.: 943 50 60 10

 

 

Editores de otros contenidos:

GARA:

   BAIGORRI ARGITALETXEA SA

   Portuetxe 23-2, 20018-Donostia.

7K:

   HERRITAR BERRI SLU

   Portuetxe 23-2, 20018-Donostia.

GAUR8:

   HERRITAR BERRI SLU

   Portuetxe 23-2, 20018-Donostia.

MEDIABASK:

   IPARLA BAIGURA KOMUNIKAZIOA elkartea

   8 ZA Martinzaharenia, 64122-Urruña.

KAZETA:

   IPARLA BAIGURA KOMUNIKAZIOA elkartea

   8 ZA Martinzaharenia, 64122-Urruña.

NAIZ IRRATIA:

   EUSKAL IRRATI ZERBITZUAK SL

   JF Gilisagasti 2, 321, 20018-Donostia.

11TB:

   HAMAIKA TELEBISTA

   JF Gilisagasti 2, 221 bulegoa. 20018-Donostia.

 

 

RESPONSABILIDAD DE CONTENIDOS Y DERECHOS DE AUTOR – COPYRIGHT

La responsabilidad de los contenidos publicados por naiz.eus es del Editor de contenidos correspondiente. Los artículos de opinión, cartas al director, blogs o comentarios son responsabilidad de cada autor y ni Tai Gabe Digitala SL ni los Editores de contenidos tienen ninguna responsabilidad en ellos.

Todos los derechos de reproducción de naiz.eus se reservan, incluido para los documentos a descargar y las representaciones iconográficas y fotográficas y producciones audiovisuales. Para obtener la autorización por escrito para la reproducción de todo o parte de los contenidos de esta web sobre un soporte impreso o electrónico cualquiera debe ponerse en contacto con el Editor de contenidos correspondiente.

Naiz es una marca registrada de EKHE SA.

 


 

QUI SOMMES-NOUS ?

NAIZ est un site web d'information générale qui offre des contenus actualisés les 24 heures de la journée pendant toute l'année.

A l'intérieur de Naiz on publie aussi d'autres mass média, dont plusieurs ont une édition en papier (GARA, GAUR8, ZAZPIKA, MEDIABASK l'HEBDO), d'autres avec diffusion audiovisuelle (NAIZ IRRATIA, 11TB) et d'autres uniquement numériques (MEDIABASK, KAZETA).

Naiz est un projet créé par EKHE SA.

 

 

Directeur : Iñaki Altuna

Éditeur : Amaia Ugarte

Community Manager : Ion Telleria

Agenda : Eguzki Agirrezabalaga

 

Publication, Édition, Gestion et Titulaire des données personnelles :

TAI GABE DIGITALA SL

JF Gilisagasti 2-321, 20018-Donostia.

Tel.: (+34) 943 50 60 10

 

Éditeurs d’autres contenus :

GARA :

   BAIGORRI ARGITALETXEA SA

   Portuetxe 23-2, 20018-Donostia.

7K :

   HERRITAR BERRI SLU

    Portuetxe 23-2, 20018-Donostia.

GAUR8 :

   HERRITAR BERRI SLU

   Portuetxe 23-2, 20018-Donostia.

MEDIABASK :

   Association IPARLA BAIGURA KOMUNIKAZIOA

   8 ZA Martinzaharenia, 64122-Urrugne.

KAZETA :

   Association IPARLA BAIGURA KOMUNIKAZIOA

   8 ZA Martinzaharenia, 64122-Urrugne.

NAIZ IRRATIA:

   EUSKAL IRRATI ZERBITZUAK SL

   JF Gilisagasti 2, 321, 20018-Donostia.

11TB:

   HAMAIKA TELEBISTA

   JF Gilisagasti 2, 221 bulegoa. 20018-Donostia.

 

 

RESPONSABILITÉ DES CONTENUS ET DROITS D’AUTEUR – COPYRIGHT

La responsabilité des contenus publiés dans naiz.eus revient à l’Éditeur des contenus correspondant. Les articles d’opinion, les lettres au rédacteur en chef, les blogs ou les commentaires sont responsabilité de chacun des auteurs, et ni Tai Gabe Digitala SL ni les Éditeurs des contenus n’ont aucune responsabilité à l’égard de ceux-ci.

Tous les droits de reproduction de naiz.eus sont réservés, même pour les documents à télécharger et les représentations iconographiques et photographiques et les productions audiovisuelles. Pour obtenir l’autorisation par écrit pour la reproduction de la totalité ou d'une part des contenus de ce site sur un support papier ou électronique, quiconque doit contacter l'Éditeur des contenus correspondant.

Naiz est une marque déposée d’EKHE SA.

 

 

ABOUT US

NAIZ is a website with news and general information updated all year round, 24/7.

Naiz gathers several media: some published also in paper (GARA, GAUR8, ZAZPIKA, MEDIABASK l'HEBDO), some with audiovisual broadcasting (NAIZ IRRATIA, 11TB) and some with only a digital version (MEDIABASK, KAZETA).

Naiz is a project launched by EKHE SA.

  

 

Director: Iñaki Altuna

Editor: Amaia Ugarte

Community Manager: Ion Telleria

Agenda: Eguzki Agirrezabalaga

 

Publication, Edition, Management, and Title Owner of personal data:

TAI GABE DIGITALA SL

JF Gilisagasti 2-321, 20018-Donostia.

Tel.: (+34) 943 50 60 10

 

Editors of other content:

GARA:

   BAIGORRI ARGITALETXEA SA

   Portuetxe 23-2, 20018-Donostia.

7K:

    HERRITAR BERRI SLU

    Portuetxe 23-2, 20018-Donostia.

GAUR8:

   HERRITAR BERRI SLU

   Portuetxe 23-2, 20018-Donostia.

MEDIABASK:

   IPARLA BAIGURA KOMUNIKAZIOA association

   8 ZA Martinzaharenia, 64122-Urruña.

KAZETA:

    IPARLA BAIGURA KOMUNIKAZIOA association

    8 ZA Martinzaharenia, 64122-Urruña.

NAIZ IRRATIA:

   EUSKAL IRRATI ZERBITZUAK SL

   JF Gilisagasti 2, 321, 20018-Donostia.

11TB:

   HAMAIKA TELEBISTA

   JF Gilisagasti 2, 221 bulegoa. 20018-Donostia.

 

 

RESPONSIBILITY FOR CONTENT AND COPYRIGHT

The responsible for the content published on naiz.eus is the editor of the corresponding content. The authors of opinion articles, letters to the editor, blogs, or other comments are responsible for them. Neither Tai Gabe Digitala SL nor the editors are responsible for said submissions.

Naiz.eus reserves all copyrights, including those of downloadable documents and iconographic representations, photographs, and audio-visual productions. To obtain written authorization to copy or reproduce, on paper or electronically, all or part of the web content, one must contact the Editor of said content.

Naiz is a registered trademark of EKHE SA.

 

 

 

 

Tai Gabe Digitala SLk Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren eta Eskualde Garapeneko Europako Funtsaren diru laguntza jaso du Ikerkuntza, Garapen eta berrikuntza kontzeptuetan. / Tai Gabe Digitala SL ha recibido ayuda económica del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en concepto de Investigación, Desarrollo e innovación.

 

 

 

Eusko Jaurlaritzak diruz lagundua, Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko Hizkuntza Politirakarako Sailburuordetzaren eskutik.