09/02/2020

KOBE BRYANT
JUGADOR DE BALONCESTO (1978-2020)
El «laker» que logró asemejarse a Jordan
Mikel Jauregi