Isidro Esnaola
Iritzi saileko erredaktorea, ekonomian espezializatua / redactor de opinión, especializado en economía

Banketxeen komisioak, ebasketa amaigabea

Aurten gure atariko administrazioa egokitu zait. Etxejabe elkarteak kontu korronte bat du Kutxabanken, bizilagunen kuotak jasotzen dituena eta aldizkako hiru ordainagiriak ordaintzen dituena. Dokumentazioaren arabera, ez da mantentze komisiorik kobratzen. Hain zuzen, lehenengo bi hiruhilekoetan 25 euroko komisioa eta horren hobaria hurrenez hurren apuntatuta agertzen dira. Hala ere, hirugarren hiruhilekotik aurrera, Kutxabankek hiruhilekoko 25 euroko komisioa kobratzea erabaki du kontua mantentzeagatik, hau da, urtean 100 €. Irabazi gutxi baldin bazituen, hain justu orduan hasi ziren interes tasak igotzen. Beharbada, inflazioagatik izango da, besteoi prezioak igo izan ez balitzaizkigu bezala. Suposatzen dut komisio horiekin guztiekin dagoeneko beren langileei soldata igoko zietela. Zein gogorra izan behar den bankarien bizitza, horrela etxejabe elkarte baten kontu pobretik ebasteko!

Aurten ere konponketa batzuk egin behar izan dira, eta horrek jabeen artean isuria eragin du. Bakoitzak nahi izan duen moduan ordaindu du bere zatia. Transferentzia bidez izan dira gehienak, baina batzuk edo batzuk, ez daude argi laburpenetan, leihatilan eskudirutan sartzea erabaki dute. Ez dakit eragiketa horiengatik Kutxabankek kobratu zien, baina badakit etxejabe elkartearen kontutik 5 euroko komisioa kobratu duela halako diru sarrera edo eskudiruzko sarrerengatik. Zer da hau? Europako Banku Zentralak jaulkitzen duen diruarekin ordaintzeak berekin al ditu gastuak? Ez al da legezko dirua? Edo dena amarru bat da inor leihatilara ez joateko eta geratzen den langile bakarra kentzeko? Aspaldi erabaki zuten bi euro kobratzea kontzeptua diru sarreretan jartzeagatik. Erabaki hori gehiegikeriagatik salatu zuten, eta Kutxabankek instantzia guztietan galdu zuen, baita Auzitegi Gorenean ere, kendu baino lehen.

Eta obrak ordaintzeko transferentziak, beste banku bateko kontu batera zenez, zenbatekoaren %0,4ko komisioa zuen. Gehiegikeria hain nabarmena zen, non kutxazainak ere esan baitzidan eskudirutan egiteko zegokion bankuan. Gobernuak eskudiruzko ordainketak mugatuz iruzurra ekiditeko, eta bankuak horiek egitera animatuz; izan ere, transferentzia egin nahiz eskudirutan ordaindu kobratu egiten du. Eskudirua jada ez al da lege-erabilerako moneta? Bankuen jarduera gehiegikeria gehiegikeriaren atzetik da, eta Espainiako Bankuko gobernadoreak, gehiegikeriarik egon ez dadin zaindu behar zuenak, soldaten eta inflazioaren gaineko pontifikazioa egiten du.

Injustizia infinitu honek oso konponbide erraza du. Dirua jaulkitzea Estatuaren prerrogatiba bat da. Gaur egun ordainketa gehienak diru elektronikoarekin egiten direnez, logikoena litzateke Estatuak herritar bakoitzarentzat kontu korronte bat jartzea, jendeak bere soldata kobratu, ordainagiriak pagatu eta eskudirua inolako kosturik gabe jaso ahal izateko. Hortik aurrera, inork nahi badu banketxe batean koipea eman diezaiotela, ireki dezala kontu bat. Oso zaila dirudi, baina egia esan ez da. Izan ere, zergadun bakoitzak kontu bat du irekita Ogasunean, eta aldundiek txartelak jaulkitzen dituzte, garraioa ordaintzeko, adibidez. Estatuak bankuei ematen dien monopolioari amaiera ematea da kontua, gehiegikeriak behingoz bukatzeko. Oligopolio itogarri horietatik alde egiteko estatu propioa osatzea eta indartzea ezinbestekoa da. •