2020/02/09

KOBE BRYANT
JUGADOR DE BALONCESTO (1978-2020)
El «laker» que logró asemejarse a Jordan
Mikel Jauregi